Jagser

برای ثبت گارانتی کالای خود فرم را تکمیل و ارسال نمائید

شرکت ما در زمینه واردات کالا فعالیت داشته ودر زمینه تعهد در خدمات پس از فروششرکت ما در زمینه واردات کالا فعالیت داشته ودر زمینه تعهد در خدمات پس از فروش هولوگرام ضمییمه شده با عنوان: سرویس وخدمات گارانتی جاویدان می باشد لذا از جدا کردن و یا مخدوش کردن آن خوداری فرمایید. برند SANDISK خریداری شده از شرکت ما دارای ضمانت مادام العمر می باشد

فرم گارانتی